Fotbalový manažer online


MEGA-noviny IV.


Zdravím všetkých čitateľov!

Teším sa, že sa mi konečne po dlhom čase podarilo vydať ďalšie pokračovanie magazínu MEGA-noviny. Ako som už v diskusii spomínal, tak jedny MEGA noviny majú bez obrázkov rozsah 20 strán formátu A4, takže pripraviť takéto noviny si vyžaduje veľmi veľa času ale aj nápadov. To je dôvod prečo som sa IV. vydaniu odhodlal až teraz. Možno toto nebude najbohatší magazín zo série MEGA-novín, ale napriek tomu verím, že si každý čitateľ niečo zaujímavé v nich nájde. Poďme sa teda spoločne pozrieť čo nás dnes čaká:

Obsah dnešného vydania

1. Vynálezcovia
2. Rozhovor s legendou
3. Vtipy
4. Osobnosť mesiaca
5. Slávne výroky a citáty
6. Zástupca admina informuje
7. Anketa
8. Záver
Vynálezcovia

Sme zvyknutí, že svet okolo nás sa rýchlo mení. Vidieť to hlavne môžeme tí, ktorí už niekoľko rokov nie sme „-násťroční“, čo je teda môj prípad, ale ešte lepšie to môžu vidieť ľudia, ktorí sú ešte starší ako ja. Stačí si len pozrieť staršie fotografie, filmy alebo si len vypočuť starších ľudí ako spomínajú na doby, ktoré sme my, alebo väčšina z nás, nemohli zažiť. Zistili by sme, že deti netrávili väčšinu voľného času na tabletoch ale vonku s kamarátmi, neskôr chodili spolu do kina na televízne prenosy, neskôr trávili čas pozeraním televízie a ešte neskôr hraním počítačových hier, ktoré práve postupne nahrádzajú spomínané tablety. Toto bol typický príklad zmien, ktoré prebehli za povedzme päť alebo šesť dekád. Čo vlastne podnecuje svet a ľudí na tomto svete k neustálym a rýchlym zmenám? To je asi otázka pre sociológov alebo historikov. Jednu vec sme si však určite viacerí všimli (a to nie sme ani sociológia a ani historici) a síce, že rýchlosť technologických zmien a inovácii rôznych patentov ide akoby ruka v ruke s týmito dynamickými zmenami.
Pozrime sa v tomto kontexte ešte raz na hrajúce sa deti na lúkach. V tom čase neexistovali vymoženosti ako poznáme dnes a sú samozrejmosťou – televízory, počítače, smartfóny, kiná alebo rôzne herné konzoly. Akonáhle sa začali postupne v našich geografických šírkach vysielať v kinách televízne prenosy (televízor ešte v tom čase nebol rozšírený), tak deti sa na chvíľu z lúky stiahli a niečo si pozreli v kine. Keď sa rozšírili televízory aj do domácností, tak sa deti nemuseli pozerať na oheň v peci (aj to mohlo byť však niekedy zaujímavé určite), ale pozerali televízne prenosy priamo v obývačke. Na lúku teda ostalo ešte menej času ako keď sa chodilo ešte do kina. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Preto si myslím, že jedným z najdôležitejších elementov, ktoré menia dobu, menia myslenie a konanie ľudí, sú vynálezy. Pod pojmom vynález si však nemusíme predstaviť len nejakú revolúciu kalibru internet, aspirín, žiarovka, telefón alebo parný stroj. Existuje mnoho prostriedkov a pomôcok, ktorých pokladáme za takú samozrejmosť, že nás ani nenapadne o nich uvažovať. A pritom ide o vynálezy, s ktorými sa stretávame denne.
Aj v mysliach Slovákov vzniklo viacero dobrých vynálezov alebo kľúčových inovácii už existujúcich vynálezov. Určite na prvom mieste by sme spomenuli meno, ktoré pozná určite každý Slovák a je ním Štefan Banič – vynálezca padáka. Ďalšími menami sú Jozef Murgaš (vynašiel bezdrôtový telegraf), Jozef Maximilián Petzval (vynaliezol fotografický objektív), Daniel Siakel (konštruktér prvého vyvolávacieho automatu na filmy na svete) alebo Wolfgang Kempelen (vynašiel šachový automat a prototyp gramofónu a to ešte na konci 18. storočia, teda viac ako 100 rokov pred vynájdením samotného gramofónu!!!). Ruku na srdce – koho z týchto vynálezcov sme poznali (hlavne teda my Slováci). Samozrejme, poznám ešte iných vynálezcov z našej krajiny, ale mená ako Siakel a Kempelen mi boli doteraz neznáme.
Jeden známy výrok francúzskeho teológa, filozofa a matematika Antoina Arnaulda znie: „Pero narobilo stokrát viac zla ako meč.“ Samozrejme, výrok sa nevzťahuje konkrétne na nejaké pero alebo všeobecne na pero ako také. Význam tohto výroku je oveľa hlbší a možno každý z nás chápe, čo tým presne chcel autor myšlienky povedať. My sa však v tomto článku budeme zaoberať perom v tom pravom zmysle slova. V tejto súvislosti a v súvislosti s menami vynálezcov pochádzajúcich z nášho územia ma napadá ešte jedno meno - Slavoljub Eduard Penkala.

Obrázok č.1: Eduard Slavoljub PenkalaPenkala sa narodil pod Tatrami v meste Liptovský Mikuláš 20. apríla 1871 poľskému otcovi a holandskej matke. Rodičia túžili mať z neho lekára a tak sa aj mladý Eduard zapísal na lekársku fakultu do Viedne, no už počas štúdia vedel, že toto nie je odbor ktorému by sa chcel venovať. Odmalička ho lákala technika. Svoje štúdium teda presunul do Drážďan a začal študovať chémiu. V roku 1900 sa presťahoval do Záhrebu aj so svojou manželkou Emilijou, s ktorou sa zoznámil práve v Drážďanoch (študovala tam hudbu). V Záhrebe, ktoré bolo v tom čase podobne ako územie Slovenska a Českej republiky súčasťou Rakúsko-Uhorska, pracoval ako úradník ministerstva financií. Práve z Chorvátska pochádza jeho druhé meno – Slavoljub, ktoré prijal počas života v tejto časti Uhorska.
Penkala je držiteľom okolo 70 patentov, no ten najdôležitejší a najznámejší pochádza z roku 1906, kedy si nechal patentovať vynález, bez ktorého sa ani v tejto postupne stále viac „digitalitujúcej sa“ dobe nezaobídeme. A je to spomínané pero, ktoré je jeho dielom. Dalo by sa povedať, že išlo o tzv. mechanickú ceruzku, keďže tento vynález ho nasmeroval na inováciu svojho vlastného vynálezu, ktorú dovŕšil v roku 1907 vynájdením plniaceho pera. Nevynašiel pomôcku na písanie, pretože tie existovali aj predtým (prevažne sa používali husie brká). Revolúcia, ktorú týmto vynálezom alebo inováciou priniesol, znamenala, že písanie už prestalo byť utrpením. Pero odstránilo všetky nedostatky písania vtedajšej doby (špinavé brká, kvapkanie na papier, neustále namáčanie písacej potreby do atramentu a celkovo by sa dalo povedať, že písanie bola veľmi prácna a zdĺhavá činnosť, aj keď to môže znieť v našej digitálnej dobe zvláštne, že táto nevýhoda bola odstránená). Jedna zo zmien, ktorá urobila z tohto vylepšenia vynález svetového formátu, bola implementácia pružinky a vymeniteľnej grafitovej tuhy. S týmto vynálezom úspešne expandoval, keď s bratmi Mosterovcami založil firmu PEN (názov odvodený od priezviska vynálezcu). Zaujímavosťou je, že táto spoločnosť existuje až do dnes, a to pod názvom TOZ – Penkala. O všestrannosti tohto geniálneho a bohužiaľ veľmi nedoceneného vynálezcu svedčí, že mu boli patentované vynálezy v oblasti lietadiel a dokonca vykonal prvý verejný let v Záhrebe. Bol veľmi pracovitý a z dôvodu vyčerpania a pribúdajúcich chorôb zomrel ako 50-ročný na zápal pľúc.
V Liptovskom Mikuláši na svojho úspešného rodáka nezabúdajú. V rámci tejto hry som si urobil jeden miniprieskum. Dozvedel som sa, že našu hru hrá 5 ľudí pochádzajúcich z Liptovského Mikuláša. Položil som im otázku, ktorá znela: „O vylepšenie ktorého vynálezu, bežne používaného obyčajnými ľuďmi, sa zaslúžil Slavoljub Eduard Penkala?“ Na túto otázku reagovali štyria respondenti a z nich traja vedeli o koho ide. Ten jeden z nich si aspoň spomenul, že majú v Liptovskom Mikuláši po ňom pomenovanú ulicu. V Múzeu Janka Kráľa majú k dispozícii prvé Penkalovo pero a plánujú výstavu na jeho počesť pri príležitosti 110 rokov od vynájdenia pera. Aj keď prakticky celý produktívny život strávil na území Chorvátska, je to predsa len rodák z územia Slovenska (pripomínam, že Chorvátsko a Slovensko boli vtedy súčasťou jedného štátu, Rakúska – Uhorska, takže Penkala sa presúval v rámci jedného štátu, takže nemôžeme hovoriť o emigrácii). Preto je trochu smutné, že si nevieme dostatočne doceniť takýchto inšpiratívnych a pracovitých ľudí. Pritom ide o takú významnú osobu, že slovo pero v anglickom tvare „pen“ je odvodené od jeho priezviska. Je naozaj zvláštne, aký jednoduchý vynález môže zmeniť svet.

Obrázok č.2: Reklamný plagát Penkalovej firmy
Skúšal som sa pozrieť bližšie aj na vynálezcov z Českej republiky a objavil som jedno meno, ktoré predpokladám, že Česi veľmi dobre poznajú. Je ním vynálezca jedného v dnešnej dobe veľmi praktického vynálezu. Tým vynálezcom je Otto Wichterle. Našťastie pre mňa, zrak mi ešte slúži veľmi dobre a preto jeho vynález, ktorý ma zaujal nemusím používať. To však neplatí o viacerých ľuďoch. V tejto časti článku vám predstavím vynálezcu kontaktných šošoviek.

Obrázok č.3: Otto WichterleWichterle sa narodil v roku 27. októbra 1913 v Prostějově v Rakúsko Uhorsku. Spolu so svojím bratom Jánom bol najmladším súrodencom z desiatich bratov. Dramatické chvíle prežil on a jeho rodina keď mal šesť rokov. Nechýbalo veľa a došlo by k veľkej tragédii utopením sa v jazere. Následkom toho trpel horúčkami a lekári boli ohľadom jeho budúcnosti veľmi skeptickí. Dávali mu len jeden roka života. Mýlili sa. Malý Otto v roku 1921 po preskúšaní riaditeľom základnej školy nastúpil rovno do piateho ročníka. Ako 9-ročný sa stal najmladším žiakom gymnázia v Prostějově, čo nemal ľahké medzi o dva roky staršími spolužiakmi. Postupne si obľúbil tenis, ktorý ho oberal o množstvo voľného času, čo zapríčinilo horší prospech. Našťastie si všetko stihol dať do poriadku tak, aby zmaturoval s vyznamenaním. Keďže jeho obľúbenými predmetmi boli fyzika a matematika, chcel sa uberať týmto smerom – prihlásil sa na strojárske inžinierstvo v Prahe. Až jeho priateľ ho priviedol na chémiu. Akademickej činnosti sa venoval aj po skončení doktorátu a to až do roku 1939, kedy nacisti začínali zatvárať vysoké školy.
Dalo by sa povedať, že vynálezom očných šošoviek sa začal zaoberať už v roku 1952, kedy štartoval svoj výskum týkajúci sa syntézy sieťovaných hydrofilných gélov aby našiel vhodný použiteľný materiál pre očné implantáty. Komplikácie mu ale prinieslo v roku 1958 vtedajšie vedenie vysokej školy, v ktorej uskutočňoval svoj výskum, ktorý bol týmto spôsobom prerušený. Kľúčové pokusy, ktoré viedli k objavu kontaktných šošoviek, uskutočnil Wichterle priamo u seba doma. V roku 1961 si postavil prvý prototyp odlievacieho zariadenia pre šošovky. Zaujímavosťou je, že ho zostrojil z detskej stavebnice Merkur (niektorí s nostalgiou spomíname). Toto zariadenie bolo poháňané dynamom z bicykla, ktoré bolo zapojené do zvonkového transformátora. Takto uzreli svetlo sveta prvé štyri kontaktné šošovky na svete.

Obrázok č.4: Replika odlievacieho stroja, ktorý Wichterle použil na výrobu prvých kontaktných šošoviekTento vynález bol taký geniálny, že záujem o neho vo svete rapídne stúpol a to aj v USA. Zámorské firmy sa usilovali získať tento vynález. Uľahčil im to aj vtedajší vládnuci režim v Československu, ktorý odpredal patent do USA za zlomok skutočnej hodnoty patentu a to bez súhlasu vynálezcu, ktorým Wichterle skutočne bol. Aby americké firmy vyťažili z tohto vynálezu ešte viac, tak spochybňovali autorstvo vynálezu českého vynálezcu a tak sa musel Wichterle brániť pred súdom, čo mu bolo umožnené až po dlhšom zápase s komunistickým režimom (pre jeho kritiku k postupom vládnej strany a pre podporu Pražskej jari). Napokon súd v USA vyhral a bolo mu autorstvo vynálezu priznané. Ako ani Penkala, tak ani Wichterle nebol „mužom jedného vynálezu“. Na konte má spolu približne 150 vynálezov a patentov a je ústrednou postavou v oblasti chémia v rámci Českej republiky.
Ako vidíme v článku, na uľahčenie života miliónom ľudí nie je vždy potrebné vynájsť internet, počítač, mobilný telefón alebo tablet. Verím, že pre mnohých z vás bol tento článok v mnohých smeroch inšpiratívny a v budúcnosti sa aj niektorí z vás budú môcť pochváliť podobným úspechom.


Rozhovor s legendouV dnešnom vydaní som si do redakcie pozval veľmi zaujímavého hosťa. Som si istý, že ak by hocikto, kto pozná túto hru dostatočne dobre, tak by nášho dnešného hosťa zaradil medzi legendy tejto hry. Ale asi bude lepšie, ak nebudem hovoriť o hosťovi ale o hosťke. Teraz už je dúfam jasné o koho ide. Ak nerátame admina, tak ide o prvého registrovaného hráča/hráčku v našej hre. Je to majiteľka klubov FC Baník Ostrava a MFK Frýdek-Místek – VOJANDA.

1. Vitaj v redakcii MEGA-novín. Býva dobrým zvykom, že náš hosť sa nám predstaví a niečo v krátkosti povie o sebe. Čo by si nám o sebe prezradila Ty?

Ahoj, děkuji za pozvání. Moje přezdívka je Vojanda a jsem z Jižních Čech.

2. Je o Tebe známe, že si prvý registrovaný hráč v našej hre, ak nerátame admina. Ako si sa vlastne dostala k tejto hre?

Ke hře jsem se dostala přes Jirkovu předchozí hru Kamiony. Jednou nám Jirka oznámil, že udělal novou hru Fotbal a hráči z té hry se přesunuli sem

3. Môžeš nám priblížiť o čom je hra Kamiony pre nás čo sa v hrách veľmi neorientujeme?

Hra byla jednoduchá, měl jsi kamion, jezdil jsi s ním po mapě, nakládal, vykládal a kdo měl nejvíc peněz vyhrál

4. V hre teda pôsobíš veľmi dlho, to netreba pripomínať. Aké sú tvoje najväčšie úspechy v hre?

Úspěchem je každý vyhraný titul a dlouhodobě stabilní tým Baníku.

5. Majú k tebe hráči v tvojom tíme rešpekt ako k manažérke? Prípadne, spomínaš si na nejakú humornú situáciu v tomto smere?

Já ti ani nevím, na nic takového si nemůžu vzpomenout :-)

6. Vieš nám popísať ako hra vyzerala v tom čase keď si sa do hry registrovala a tiež aj tvoje začiatky?

Hra vypadá od začátku graficky pořád stejně a nebyla složitá, stačilo doplnit pouze body schopností a z týmu si mohl kdykoli odejít.... Postupně se ale začaly přidávat věci jako je psychika, energie, továrny, smlouvy atd., až do dnešní podoby. Jirka udělal opravdu kus práce.

7. Čo sa ti na našej hre najviac páči?

Jednoduchost a časová nenáročnost

8. Čo by si na hre naopak zmenila?

Změnu ve smlouvách, psychice ....Chtělo by to více diskuse o zaváděných změnách ve hře. Jak daná změna může hru ovlivnit či neovlivnit. Jaké dopady může změna přinést atp.

9. Čo by si na záver chcela odkázať naším čitateľom?

Přeji všem mnoho úspěchů ve hře. Děkuji klukům z Baníku za to, že jsou semnou v každé situaci a nevzdávají to! A ..... BP!

Ďakujem našej stálici, hráčke VOJANDA, za jej čas v nabitom programe, ktorý venovala odpovediam na otázky redakcie MEGA-novín. Odpovede boli síce stručné, no ale o to možno výstižnejšie. Prajeme jej aby sa jej darilo v osobnom živote alebo aby aj v našej hre dosahovala ďalšie úspechy. Už teraz sa teším sa na rozhovor s ďalším hosťom.


VtipyOpäť tu máme sadu piatich vtipov, ktoré sa mi páčia. K nim prikladám aj jedno zábavné video a ešte jedno malé prekvapenie pre priaznivcov tzv. inteligentného humoru. Prajem príjemnú zábavu!

Vtip č.1

- Vydám sa iba za muža, ktorý má veľmi známe meno!
- Vydajte sa za mňa, volám sa Novák.

Vtip č.2

Policajti zastavia vodiča osobného vozidla a hovoria mu:
- Pán vodič vaše vozidlo je preťažené a z toho dôvodu vám musíme odobrať váš vodičský preukaz.
- Môžete, ale aj tak váži nanajvýš tak sto gramov.

Vtip č.3

Ide vozíčkar cez koľajnice a naraz sa mu zasekne koleso medzi koľaje. Vlak je už 20 metrov od vozíčkara a vozíčkar kričí:
- Rampár, rampár...!!!
Rampár nič. Vlak je už 10 metrov od vozíčkara a ten zasa kričí:
- Rampár, rampár...!!!
A rampár zasa nič. Vlak je už 5 metrov od vozíčkara a ten zasa kričí:
- Rampár, rampár...!!!
Rampár vybehne von a pýta sa:
- Čo je, čo kričíš?!
A vozíčkar hovorí:
- Pozeraj na tú šupu!

Vtip č.4

Na súde.
- Prečo ste zabili svoju svokru?
- Viete, to mi vlastne povedala manželka. Povedala: „Tam leží moja mamička. Keď na ňu sadne mucha, zabi ju!“

Vtip č.5

Ráno na vojenskej rozcvičke:
- Vojaci,dnes prebehne výmena ponožiek!
- HURÁ!!!
- Diktujem: Plachý s Mrkvičkom, Vilček s Novákom...

V rámci rubriky pridáme znovu zábavné video. Pobavila ma táto pesnička, ktorá má okrem humoru aj riadnu dávku umeleckej hodnoty:A na záver tejto rubriky tu máme spomínané prekvapenie. Aby každý z nás bol o niečo múdrejší, tak tu máme známe slovenské príslovia po úprave Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied:

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu môže byť použitá na transport veľkých geologických útvarov.
(Láska hory prenáša.)

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou, je blokovaný.
(Sýty hladnému neverí.)

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimálnu úroveň hlasitosti spôsobuje eróziu vrstvy hornín, uložených pozdĺž jej trajektórie.
(Tichá voda brehy myje.)

Akustické vlny, šíriace sa zo zdroja v ľudskom hrdle, sa odrazia od bariéry geologického pôvodu so silou adekvátnou k pôvodnému impulzu.
(Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

V závode na spracovanie obilia, riadenom nadprirodzenou bytosťou, je nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)


Osobnosť mesiacaAni v tomto vydaní nevynecháme ocenenie udeľované redakciou novín, ktorými sa snažím zviditeľniť tých, ktorí si za svoj príspevok k hre zaslúžia možno viac uznania alebo možno viac pozornosti, no hlavne si zaslúžia byť viac vo svetlách reflektorov ako rôzne nepríjemnosti, ktoré sa za posledný mesiac (trochu predĺžený mesiac v ponímaní tohto magazínu) udiali v našej hre. Na úvod si pripomeňme mená držiteľov tohto ocenenia:

09 Looki Lewi Weszely 09 – rekord v počte minút strávených neprerušene na chate
Mirek Vrba – manažér druholigového tímu, ktorý senzačne a suverénne vyhral Ligu Majstrov
prima.kluk – vylepšenie zmlúv po grafickej a technickej stránke

Podarí sa niekomu z ocenených získať rekordné druhé ocenenie alebo bude ocenená nová tvár? Ak ste hádali prvú možnosť, tak ste uhádli správne. A nejedná sa len o druhé ocenenie po prvý raz ale zároveň aj prvá obhajoba tohto ocenenia. A teraz už je asi každému jasné, že víťazom sa stáva administrátor našej hry – prima.kluk. Priznám sa, že nemal som to vôbec jednoduché pri výbere, lebo kandidátov bolo viac, ale napokon som sa rozhodol pre túto voľbu. Dôvodom bola jedna správa, ktorá nesmierne potešila azda všetkých aktívne hrajúcich hráčov. Svedčia o tom aj reakcie niektorých vás z diskusie:

„Skvělé!“ (TripleG 17. 03. 2016, 17:23:34)

„Dobrá práce!!!! Jenom kdyby ta Fortuna aspoň na pár dní dala odkaz na tuto hru na své stránky.To by byla třešnička na dortu.“ (Lala 17. 03. 2016, 18:53:15)

„Nádhera já bych chtěl jen tu čepici “ (Tomáš Žilka 17. 03. 2016, 19:36:14)

„Parádní zpráva, že Fortuna podporuje FMko“ (jay.dym 17. 03. 2016, 20:00:42)

„Klobouk dolů“ (Michal1394 17. 03. 2016, 21:59:47)

Parada hned se hraje lepe,dík “ (Milda 18. 03. 2016, 06:42:45)

„Jirko tak to je hukot !!!!!!!!! Poklona ......... “ (HONZA 13 18. 03. 2016, 13:37:21)

Super,čepku beru hned.“ (AC PROFI 18. 03. 2016, 14:02:41)

„Vypadá to super kor ty ceny k ME ve fotbale a MS ve florbale, ale jakou soutěž udělat na ty čepice :D pro pár vyvolených...“ (RobCZ 18. 03. 2016, 17:04:01)

„ty joooo super ! :)“ (Gali 20. 03. 2016, 11:23:30)

K týmto komentárom je ťažké niečo ešte dodať. Pre tých z vás, ktorým stále ešte nie je jasné čo je dôvodom pre adminovo víťazstvo, tak prezradím, že adminovi sa podarilo získať od stávkovej kancelárie Fortuna veľmi zaujímavé sponzorské darčeky pre hráčov našej hry o ktoré budeme môcť hrať. „Byla to jen velká náhoda a spokojenost Fortuny s námi. Prostě sem Fortuna dala odkaz na ligu, nám dárky do soutěže a zabralo to. Někteří hráči se tam registrovali, aby dostali volné tikety (jde asi o 7 osob). Fortuna vidí, že nejsou hráči smyšlení, že jsou reální a viděli, že nám mohou dát dárky a díky tomu vlastně i oni získají nové uživatele,“ vysvetľuje pozadie úspechu pre redakciu magazínu prima.kluk. Konkrétne ide o tieto ceny:

1) 2x lístky na zápas Česko x Skotsko
2) 4x oficiální fotbalová "Washbag" příruční značková taška Umbro
3) 3x fotbalové míče Umbro Neo Classic
4) 4x oficiální nová sada florbalových míčů pro MS 2016 ve florbale (každá sada po třech)
5) 3x oficiální pletená čepice týmu AC Sparta Praha
6) 5x oficiální flash disk Fortuny na klíčenku s kapacitou 4GB


Niektoré z týchto cien si už našli svojich majiteľov, ktorí sa s nami o svoje pocity podelili: „Vyhrál jsem balón, ale bohužel jsem si ho ještě neužil, protože mi ještě nepřišel :) a 2x sázenky na fortunu, které jsem s mým štěstím hned prosázel :D. Jinak je super, že tu jsou takovéhle soutěže, kde každý může vyhrát super ceny, ať už to jsou tikety a nebo třeba ten balón na fotbal :),“ tešil sa z výhry dlhoročný hráč SK verzie 10robinho10. Držiteľom lístkov na zápas Česko x Škótsko sa stal bývalý zástupca admina za CZ verziu a prevádzkovateľ Tipovačky RobCZ, ktorý si váži nielen samotnú cenu ale aj to, že hra takéto možnosti cien vôbec ponúka: „Tak určitě patří velký dík Jirkovi jak chytl takovou šanci za pačesy a hra nám tuto finanční motivaci nabízí. Tipovačka tím dostala velký impuls. Výhru jsem s chutí ihned využil při připsání na účet.“ Výhru v podobe futbalovej „washbag“ získal víťaz Osobnosť mesiaca v I. vydaní týchto novín – hráč 09 Looki Lewi Weszely 09, ktorý sa však nevyjadril do uzávierky.
Vráťme sa však naspäť k ocenenému. Som rád, že toto ocenenie už druhý raz pripadlo adminovi, Je to znak toho, že sa hre intenzívne venuje a neustále pracuje na jej vylepšovaní. Rovnako tak som rád, že ocenenie potešilo aj oceneného: „Je to super. Je vidět, že někteří hráči, kteří hrou doslova žijí, vymýšlejí takové věci, jako je ocenění a líbí se mi to. I pro mne je to zpětná vazba, která mi ukazuje, čeho a koho si lidé ve hře cení a co je pro ně důležité.“ Všetky darčeky admin dostal poštou, okrem lístkov, ktoré dostal osobne.
Ďalším dôkazom adminovej pracovitosti a zanietenosti pre túto hru je fakt, že sa Fortuna rozhodla nám tieto ceny poskytnúť. Ide naozaj o atraktívne ceny a preto nemáme dôvod si myslieť, že by ich Fortuna darovala len tak hocikomu. Dúfam, že si ich naša herná komunita bude vážiť a aj vďaka týmto cenám sa naša komunita ešte rozrastie, keďže nové tváre vždy medzi sebou radi vidíme. Predsa len je to rarita, že hráči obdobnej hry majú možnosť získať takéto výnimočne lákavé ceny.
Určite sme vďační aj hráčom, ktorí využili možnosť registrovať sa do Fortuny a ukázať v praxi ako rozumejú futbalu a takýmto spôsobom prežívať zápasy ešte intenzívnejšie. Netreba však pri tom zabúdať na jednu dôležitú radu s ktorou by sa s nami hrdina tohto vydania veľmi rád podelil: [b]„Jen nabádám ty nově registrované osoby od nás do Fortuny, aby nepodlehli hazardu a když něco vsadí, aby sázeli s rozumem a jen o drobné částky.“
Na záver by som ešte raz chcel zagratulovať prima.klukovi k úspešnej obhajobe titulu Osobnosť mesiaca a povzbudiť všetkých hráčov aby som aj v nasledujúcom vydaní mal minimálne takýto široký a kvalitný výber kandidátov na toto ocenenie.


Slávne výroky a citátyMáme tu znova novinku z minulého čísla, tentoraz však som vybral inú trojicu citátov a výrokov so zaujímavým významom a pozadím vzniku.

Tichá voda brehy myjeautor Friedrich Ludwig Schröder(1744 – 1816)

Autor bol riaditeľ divadla a súčasne prekladateľ Shakespeara. V roku 1786 napísal veselohru pozastavujúcu zo štyroch dejstiev s názvom Tichá voda brehy myje. Pre túto hru použil predlohu inú hru, ktorú napísal britský dramatik John Fletcher (1570 – 1625) s pôvodným názvom Rule a wife and have a wife čo v preklade znamená Vládni žene a maj ženu.


Jablko sváruautor Homér (8. storočie pred Kr.)

Tohto gréckeho antického básnika určite netreba predstavovať. Vďaka nemu je svetová literatúra obohatená o grécke mytologické báje. V jednej z nich bohyňa rozkolov Eris hodila medzi ostatné bohyne jablko na ktorom bol nápis „Pre najkrajšiu“. O toto jablko sa hneď začali hádať Héra, Afrodita a Aténa. Rozhodcom v tomto spore bol syn kráľa Priama – Paris. Tieto tri rozhádané bohyne sa snažili nakloniť si Parisa na svoju stranu, napokon sa to podarilo Afrodite, ktorá mu sľúbila, že si bude môcť vziať najkrajšiu ženu sveta – Helenu. Bol tu však jeden závažný problém – Helena bola vydatá. Paris ju teda uniesol a týmto rozpútal známu Trójsku vojnu.


Čí chlieb ješ, toho pieseň spievajautor Walther von der Vogelweide (1170 – 1228)

Tento výrok je veľmi známy a viacero ľudí sa ním riadi. Pôvodne však nešlo o nejakú pragmatickú radu do života ale skôr kritiku vtedajších spoločenských pomerov. Priamy dôkaz o autorstve tohto výroku neexistuje, ale pripisuje sa minnesängrovi (tvorca milostných básni vo vrcholnom a neskorom stredoveku) Vogelweidemu, ktorý ho vo viacerých svojich textoch spomínal. Avšak on sám viackrát menil strany. Napríklad najskôr bol prívržencom Welfovcov ale po tom čo mu cisár Friedrich II. daroval léno (v stredoveku to bola pôda, dnes sa význam tohto aktu chápe ako darovanie ekonomickej nezávislosti), tak prešiel na jeho stranu.Zástupca admina informujeAko som už naznačil dávnejšie v diskusii po predčasných voľbách na chýbajúce miesto zástupcu admina za SK verziu, táto rubrika bude tentoraz patriť mne. Výsledok volieb dopadol tak, že som mal viac hlasov ako môj protikandidát v druhom kole – hráč kalla a tak som sa stal zástupcom admina do konca tohto funkčného obdobia (končí niekedy na prelome júna a júla). Keďže som sa v tom čase v diskusii nijako neprezentoval, tak to urobím teraz a niečo o sebe týkajúce sa tejto hry vám prezradím.
Nováčik v tejto funkcii nie som. Po odstúpení už nehrajúceho hráča hokejista253 v júni 2009 (po veľkej a intenzívnej kritike zo strany niektorých hráčov, čo by som v súčasnosti s odstupom času označil skôr ako sprisahanie niektorých hráčov voči nemu) sa admin rozhodol vymeniť spolu s ním aj jeho kolegu (tiež už nehrajúceho) hráča TomRuza (zánik jeho účtu je spojený asi s najväčším mulťáckym škandálom aký sme v SK verzii mali). Voľba vtedy z môjho uhlu pohľadu pripadla až prekvapujúco na mňa, keďže som bol len taký rádový hráč (žiadny majiteľ, len som občas niečo napísal do diskusie) dokonca som sa o post ani neuchádzal, ale napokon som sa po zvážení rozhodol, že túto výzvu predsa len prijmem.
Odvtedy som viackrát odmietal vrátiť sa do funkcie naspäť, preto možno mnohých prekvapilo, že som sa tentoraz k tomu odhodlal. Dôvodov je viacero:

• Ide len o prechodné obdobie a je lepšie zvládnuť ho s niekým skúseným (dva roky mi prídu ako dostatočný čas a hlavne v SK verzii sa človek za tie dva roky stretne s hocičím, to mi verte)
• Chcel som navrhnúť namiesto mňa niekoho iného ale ten hráč bol v tom čase niekoľko dní neaktívny (inak je to hráč, čo sa prihlasuje bežne počas dňa) ale kým sa prihlásil, tak sme už s kallom mali každý okolo 30 hlasov, takže už sa to neoplatilo a riskovali by sme, že si zvolíme niekoho, kto by nebol dobrou voľbou a to sme nechceli
• Presvedčilo ma aj naliehanie niektorých ľudí, ktorých si v hre vážim nielen ja ale vážnosť a uznanie majú aj od iných hráčov
• Tak ako v prípade prvého zvolenia ani teraz som nekandidoval a napriek tomu tu bola vôľa zo strany hráčov dať mi hlas (to som si dal ako podmienku k prijatiu funkcie)
• Bola tu z mojej strane určitá nespokojnosť s predošlým kolektívom, ktorý podľa môjho názoru fungoval dosť nekoordinovane a k problémom pristupoval dosť necitlivo

V minulosti som kritizoval dvojicu mato61 a Yanic nakoľko išlo o osoby vo vzťahu majiteľ-hráč a to aj obrátene v obrátenom poradí. Chýbala mi pluralita aby z vizuálneho hľadiska dvojica nepôsobila navonok zaujato. Teraz sme so zástupcom admina hráčom freon100 na tom podobne, ale znovu opakujem: ide len o prechodné obdobie a ako taká pluralita v kolektíve zástupcov je, keďže nás je až šesť.
Môj štýl je taký, že uprednostňujem dialóg s hráčmi. Nie vždy sa to samozrejme dá a až vtedy považujem za potrebné a zároveň nevyhnutné zasiahnuť. Samozrejme, sú prípady, kedy sa jedná o jasné a vážne porušenie pravidiel a vtedy nie je dôvod viesť dialóg ale jednoducho zakročiť a vyvodiť dôsledky. Jednoducho vždy som sa viac snažil jednať ako človek a nie ako stroj, pretože každá situácia si vždy zaslúži individuálne posúdenie. A toto bola podľa mňa achillova päta kolektívu zástupcov minulého funkčného obdobia. Momentálne podľa mňa fungujeme veľmi dobre (aj pred mojím príchodom k zástupcom fungoval súčasný kolektív rovnako dobre ako teraz, takže nie je to vďaka mne, ale skôr vďaka tomu, že zobrali na vedomie spätnú väzbu nespokojných hráčov, pribudli nejaké skúsenosti a aj personálne obmeny určite pomohli – až na jednu teda). Takže do takéhoto rozbehnutého vlaku z mojej strany nebolo potrebné veľmi zasahovať. Dúfam, že vlak dorazí spolu so mnou úspešne do svojho cieľa a vystavíte nám vysvedčenie aj s vyznamenaním :-)AnketaKeďže sme v tomto vydaní mali článok o vynálezoch a vynálezcoch, tak ma tentoraz zaujímalo, ktoré vynálezy vy považujete za najdôležitejšie? Ja sa priznám, že vždy si uvedomím, že kladiem niekedy veľmi ťažké otázky až vtedy, keď skúsim aj ja na ne odpovedať. Na druhej strane sa mi páči ako sa niektorí hráči dokážu s mojimi otázkami prekvapivo bravúrne alebo originálne popasovať. Moja otázka znela:

Ktorý vynález podľa vás najviac ovplyvnil svet?

A tu mám súhrn vašich odpovedí:

Sergio Ramos: Počítač a internet.
Krky: Ahoj, podle mě má každý vynález co do sebe. Takže je těžké odpovídat pouze jedním vynálezem, když jich kolem nás hned několik.
Martinéz: Internet :-D ak je to vynalez :-D
Sany369: Kolo....
Mirek Vrba: Vynález tak můžou to být zbraně diky ním války zabíjení atd ale i elektronyka
Arno Victor Dorian: Internet.
hulman: Asi pocitac
travissek00: Elektřina :-D
topmanager: Peníze
kalla: To je strašně těžká otázka. Těch vynálezů, které změnily svět byly miliony. Ať už pazourek, kolo nebo třeba v dnešní době internet. Ale kdybych měl říct jednu věc, tak to bude asi elektřina...
mega13: Písmo. Len si skúste predstaviť svet bez písma. Písmo má dôležitú nielen komunikačnú, ale aj zaznamenávaciu funkciu. Podľa historikov vynález písma znamená taký prelom, že sa ním končí pravek a začína starovek.
Tomáš Bílý: telefon
Vlkodlak: dynamit
Lionel Messi: Střelná zbraň nic jiného mě bohužel nenapadá
Proby: podle mě asi internet, bez toho se v dnešní době žít nedá.
Cristiano Ronaldo: Napsal bych samotný život, ale to není vynález. Řekl bych tedy Brýle nebo Žárovka
Sir Alex Ferguson: Je to vcelku těžká otázka, každá doba měla něco, co ji posunulo dále. Osobně bych jmenoval asi vynález letadla a penicilinu.
HONZA 13: Ahoj , tak to je těžká otázka , je jich určitě hodně, ale vyberu tři z celého světa....... 1. vynález elektřiny, 2. vynález žárovky, 3. vynález rentgenu. Z Česka bych vybral ........ 1. vynález rozlišení čtyř krevních skupin, 2. vynález kinesiskopu, 3. lodní šroub. A ze Slovenska ........ 1. vynález navigačního zařízení GPS, 2. vynález vrtulníku, 3. vynález čerpadel se stlačeným vzduchem. ( vynálezci z Čech a Slovenska mohli žít v zahraničí , ale původ je buď z Čech nebo Slovenska) :-)
prcek101: Elektrika :-) jinak by jsme nehrali FM :-)
Fabius Chrabry: koleso
frost202: Ahoj podle me urcite internet.
John George Terry: Automobily a mobilni telefony
oiram3395: podla mna koleso a internet :)
Kelechi Iheanacho: Je to spíš objev než vynález, ale zmínku si určitě zaslouží - oheň. Vzhledem k tomu, že je bezpodmínečně nutný k věcem, jako je výroba pokročilejších kovových nástrojů, nikdy by se bez něj člověk nemohl vyvíjet. Samozřejmosti, jako že umožnil výraznější transformaci jídelníčku, přinesl světlo a teplo apod. není třeba rozepisovat. :-)
brnak3: Lod a Letadlo

Ďakujem všetkým za odpovede, ktoré boli podľa mňa veľmi pestré, takže som veľmi rád. Dúfam, že aj vás mnohé odpovede na otázku zaujali minimálne rovnako ako mňa.


Záver

Ako už býva tradícia, tak na záver by som sa vám už len chcel poďakovať za váš čas strávený čítaním riadkov tohto magazínu. Dnes bol magazín orientovaný na vynálezy a inovácie. Asi budem hovoriť za väčšinu z vás, keď poviem, že sme radi, že slovo inovácia nie je cudzie našej hre. Naša sa hra vyvíja a mení tiež, čo je pre mnohých z nás povzbudzujúce. Rovnako tak sa aj tento magazín neustále inovuje. Dnešnou inováciou bol prídavok vtipných úprav známych prísloví. Určite budem pracovať na ďalších inováciách, keďže ako redaktor sa snažím aby každý z vás si v tomto magazíne našiel niečo čo ho zaujme. A keďže všetci sme veľmi rozdielni, tak je potrebné mať širokú paletu rubrík. Ak vám niečo chýba, alebo vás napadla nejaká „inovácia“, určite sa o ňu so mnou podeľte v diskusii týchto novín alebo v samotnej hre. Teším sa na vás v ďalšom vydaní a budem sa snažiť poponáhľať, keďže máme časový sklz.

mega13(05.05. v 23:55 vydal mega13)


archiv novin


diskuse je přístupná jen hráčům hry Fotbalový manažer
přihlašte se nebo zdarma registrujte

otevřít diskusi k článku