Fotbalový manažer online


MEGA-noviny VI.


Po špeciálnom vydaní nasleduje opäť klasické vydanie na aké ste, dúfam, zvyknutí. Teším sa, že znovu som si našiel čas sa vám verným ale aj novým čitateľom prihovoriť takýmto spôsobom. Keďže ako som spomenul ide o klasické vydanie (v poradí už VI.), tak aj štruktúra tohto čísla bude pre vás už veľmi známa:

Obsah dnešného vydania

1. Mýtus vs. zázrak – pohľad vedy
2. Rozhovor s legendou
3. Vtipy
4. Osobnosť mesiaca
5. Slávne výroky a citáty
6. Zástupca admina informuje
7. Anketa
8. Záver

Mýtus vs. zázrak – pohľad vedy

V minulom čísle som písal o rôznych nepríjemných povinnostiach, ktoré mňa ale aj viacerých z vás často oberajú o čas, ktorý by sme radi strávili inak – práca alebo škola. Je to čas, ktorý niekedy neradi vkladáme do týchto dvoch aktivít, ale určite nikto z nás nespochybňuje dôležitosť obety tohto času. Veľakrát by sme tento čas radšej venovali iným aktivitám, ako sú napríklad čas strávený s rodinou, priateľmi alebo inými blízkymi ľuďmi. Ďalšou veľmi dôležitou zložkou z týchto aktivít tvoria koníčky alebo inak povedané hobby.
Je prirodzené, že hlavne v detstve máme dostatok času sa venovať svojim záľubám. Viete aké boli moje záľuby v mojich detských časoch? No mal som ich naozaj vcelku dosť, keďže som jeden z tých, ktorý s vďačnosťou môžu povedať, že som prežil vďaka mojim obetavým rodičom šťastné detstvo. Preto mi je vždy veľmi ľúto, keď vidím, že niektoré deti majú ťažké detstvo, pretože si myslím, že každé dieťa si zaslúži také detstvo, aby mohlo vždy s nostalgiou naň spomínať. Medzi moje záľuby okrem aktívneho športu (futbal, basketbal, cyklistika, behanie a plávanie) patrili aj ďalšie činnosti ako napríklad: výtvarné umenie, turistika, čítanie encyklopédií. Nikdy ma nebavili „obyčajné knihy“ typu Hviezdoslav, Puškin a ostatné knihy z povinnej literatúry či už zo základnej školy alebo z gymnázia. Ani jednu knihu z povinnej literatúry som neprečítal. Naozaj ani jednu jedinú. Raz som sa pokúšal prečítať Hemingwayovo slávne dielo Starec a more. Túto priam legendárnu a všetkými učiteľkami a inými milovníkmi klasickej literatúry ospevovanú knižku som prečítal v priebehu jedného dňa. Ako je to možné? Prečítal som prvých desať strán, čo mi dalo dosť zabrať, tak som preskočil asi päťdesiat strán a keď som zistil, že mi z toho veľmi „dramatického a strhujúceho“ deja nič neuniklo, tak som preskočil ďalších asi päťdesiat strán. Potom som si radšej pozrel niekde spracovaný obsah tohto bestselleru. Myslím, že tej irónie bolo dosť. Skrátka som tým chcel povedať toľko, že nebavilo ma nikdy čítať knihy. Nie vždy sa samozrejme dá obísť povinná literatúra, ja som to šťastie mal, že sa u mňa dala. Veľa závisí od dôslednosti učiteľa, ktorý kontroluje, či ju čítate. Vždy ma bavili skôr encyklopédie, kde som sa dozvedel mnoho informácií a zaujímavostí, o ktorých sme sa ani v škole neučili. To podnietilo môj záujem o rôzne vedné odbory, ako napríklad fyzika, chémia alebo aj biológia. Naozaj som sa chcel pôvodne uberať touto cestou, ale napokon som sa vydal úplne iným smerom, ale môj záujem o vedu je stále aktuálny, aj keď časovo veľmi obmedzený. Vždy si veľmi rád, ak mám čas, prečítam nejaký zaujímavý článok s vedeckou tematikou alebo článok informujúci o dôležitom vedeckom objave.
Mnohí moji bývalí spolužiaci a spolužiačky si mysleli, že veda, to sú len nudné poučky, nudné vzorce a nezáživné školské experimenty, keďže sme nikdy nerobili nejaké nebezpečné veci kedy by hrozilo, že by niečo mohlo vybuchnúť. Koniec koncov, takýto názor na vedu má asi veľmi veľa ľudí, čo je práve u mladých ľudí priam tragédia, lebo chýbajú nám mladí talentovaní vedci a celkovo záujem o technické odbory. Veda, či už vo forme fyziky, chémie alebo biológie, je všade okolo nás a niekedy si ani neuvedomíme aká môže byť zábavná a zaujímavá. Verím, že dôkazom bude nasledujúce video, ktoré aj vám umožní sa zahrať doma na vedcov:

Vo svete existuje mnoho záhad, ktoré si doteraz nevieme vysvetliť a je to práve veda, ktorá sa pokúša nájsť odpovede na otázky, ktoré mnohým ľuďom nedajú spať dlhé roky, desaťročia a verte či neverte, ale niekedy aj storočia. Medzi najznámejšie záhady patrí tzv. Bermudský trojuholník. Bermudský trojuholník je oblasť v Atlantickom oceáne medzi ostrovmi Bermudy, Portoriko a polostrovom Florida. Ak si všimnete tieto body na mape, tak budete vidieť, že spolu vytvárajú trojuholník. Táto oblasť sa neslávne preslávila podivuhodnými zmiznutiami lodí a lietadiel. Už veľmi veľa vedcov a aj „vedcov“ sa k týmto záhadám vyjadrovalo ale zdá sa, že vedecká obec doteraz kauzu neuzavrela, lebo stále vychádzajú nové vedecké a „vedecké“ analýzy vysvetľujúce tieto záhadné zmiznutia. Teórie sa väčšinou opierajú o údajný zvýšený magnetizmus v tejto oblasti, vysoký výskyt metánu pod povrchom tejto oblasti a dokonca jedným z názorov je aj taký, že štatisticky nejde o žiadnu významnú oblasť z hľadiska nehôd v porovnaní s inými morami. Ďalšou známou legendou je Atlantída. Bol to údajne obrovský a bohatý ostrov s veľmi vyspelou civilizáciou z čias Antiky, ktorý doslova hospodársky prekvital. Jedného dňa však nastalo veľké zemetrasenie a celý ostrov sa akoby prepadol do mora. Vedci sa neustále snažia zistiť, či mohol tento ostrov existovať a kde približne sa mohol nachádzať. O tomto ostrove sa zmieňoval slávny grécky filozof Platón, ktorý sa odvolával na známeho gréckeho politika Solóna, ktorý je autorom jednej z najvýznamnejších reforiem v celom staroveku. Ten sa o Atlantíde dopočul v Egypte od egyptských kňazov. Mnohí vedci skúmajú túto záhadu a ich názory sa pohybujú v širokej oblasti od optimistov až po skeptikov, ktorí sú toho názoru, že Platón si Atlantídu idealizoval aby ju dával za príklad Aténčanom. Vedci navyše pochybujú, že by v tých časoch (približne 9600 rokov pred Kr.) mohla existovať takáto vyspelá civilizácia. Iste, je to málo pravdepodobné a zdá sa to na prvý pohľad nemožné, ale pre mnohých optimistov existuje jedno meno, vďaka ktorému má zmysel skúmať aj nemožné – Heinrich Schliemann (1822 – 1890). Bol to nemecký archeológ s veľmi odvážnym plánom – chcel nájsť bájne mesto Trója na základe Homérovho eposu Ilias. Niektorí ho považovali za blázna a mal veľké problémy zohnať materiálno-finančnú pomoc na tento archeologický výskum. No napokon dokázal celému svetu, že jeho viera v objavenie Tróje nebola prejavom naivity a v roku 1873 ju napokon objavil.
Ako vidíme, veda prináša mnohé zaujímavosti a často mnohé šokujúce zistenia. Niekedy však veda legendu nielenže nedokáže vyvrátiť, ale zároveň umožní vzniku ďalších otázok, s ktorými sú spojené ďalšie ťažko vysvetliteľné skutočnosti. Jedným z týchto príkladov je aj jeden svetoznámy artefakt, ktorý ma zaujal pred nedávnom a postupne som sa začal oň zaujímať viac a viac. Jedná sa o tzv. Turínske plátno. Podľa legendy ide o dvetisíc rokov starú relikviu, ktorá slúžila ako pohrebné plátno pre pochovaného Ježiša Nazaretského – zakladateľa kresťanstva. Samozrejme, dvetisíc rokov je príliš dlhá doba na to aby sme mohli vylúčiť, že ide o falzifikát. To si uvedomujú aj vysokí predstavitelia Katolíckej cirkvi (Turínske plátno sa momentálne nachádza v jednom z katolíckych kostolov v talianskom Turíne), ktorí sú veľmi rezervovaní vo vyjadrení k pravosti Turínskeho plátna: „Zdá sa mi, že postoj Katolíckej cirkvi je v tomto ohľade veľmi opatrný. Na jednej strane je plný súhlas k uctievaniu, teda uznanie evanjeliového potenciálu, ktorý vyplýva z jeho výpovede, a na druhej strane je vyjadrenie Jána Pavla II., aby sme nechali vede, čo patrí vede, teda úlohu odpovedať na dve kľúčové otázky: prvú ohľadom veku súkna a druhú ohľadom spôsobu, akým vznikol na ňom tajomný a dodnes nenapodobiteľný obraz,“ odpovedal raz novinárom predseda Diecéznej komisie pre Turínske plátno Mons. Giuseppe Ghiberti na otázku postoja Katolíckej cirkvi na fakt, či plátno bolo skutočným pohrebným rubášom Ježiša Nazaretského.
Takýto opatrný postoj cirkvi dáva veľký priestor pre vedu, ktorá už desiatky rokov skúma zvláštne a nevysvetliteľné znaky a vlastnosti tohto neobyčajného plátna. Plátno sa momentálne nachádza, ako som už spomínal, v Turíne, konkrétne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Toto približne štvormetrové dlhé plátno je tkané veľmi špeciálnou technikou pomocou stehu rybej kosti. Na obrázku, ktorý znázorňuje Turínske plátno, môžeme vidieť rôzne poškodenia. Tieto poškodenia vznikli dôsledkom veľkého požiaru v roku 1532, kedy roztápajúce sa striebro z ochrannej truhlice kvapkalo priamo na plátno, no napokon sa podarilo rehoľným sestrám plátno zachrániť aj keď za cenu čiastočného poškodenia. Na chýbajúce časti prišili nové plátno. Kde vlastne začína príbeh o tomto plátne a čo o ňom v skutočnosti vieme?
Pravdou je, že o jeho vzniku vieme veľmi málo. Jediným historickým zdrojom je asi len Biblia, v ktorej sa plátno spomína len v jednej situácii a aj to veľmi okrajovo. Keď rímsky vojaci, ktorí ukrižovali Ježiša (ukrižovanie bol tradičný rímsky spôsob popravy pre otrokov a pre veľkých zločincov) sňali jeho mŕtve telo z kríža, zavinuli ho do plátna. Bolo to približne v roku 30 po Kr, pričom táto písomná zmienka pochádza z druhej polovice 1. storočia. Odvtedy až po dlhé stáročia nemáme o ňom žiadnu písomnú zmienku (medzitým sa spomína výskyt plátna v Edesse a potom v Konštantínopole, ale nie je preukázané, či je plátno totožné s Turínskym plátnom). Po prvý raz sa odvtedy objavuje až v 14. storočí vo francúzskom meste Lirey. Už vtedy ľudia verili, že patrí Ježišovi. V tomto období však prekvital obchod s falzifikátmi rôznych relikvií. „Keby ste poskladali kúsky „pravého“ kríža dohromady, bola by z toho sekvoja,“ povedal vatikánsky expert David Gibson pre tvorcov dokumentárneho filmu Turínske plátno – nové dôkazy, čím naznačil veľkú opatrnosť ohľadom autenticity veľkého množstva relikvií. Okrem toho existovalo v tej dobe viacero pohrebných rubášov a o všetkých sa tvrdilo, že sú pravé. V roku 1578 sa plátno dostáva do Turína, kde je uložené až doteraz. Dôležitý rok bol rok 1898. Vtedy sa po prvý raz dostalo plátno na fotografiu. Postaral sa o to taliansky fotograf Secondo Pia. Keď vyvolával obrázok na fotografii, takmer dostal šok. Zistil, že obraz na plátne je vlastne negatív. Až vtedy mohol celý svet vidieť, že škvrny na plátne znázorňujú obrysy tváre a tela pochovaného muža. To dovtedy vôbec nikto netušil. Bol to obrovský šok pre celý svet. Šokujúce boli aj ďalšie zistenia. Pomocou zariadenia VP-8, ktoré sa bežne používa v letectve na to, aby sa z fotografie dostal 3D obraz, sa zistilo, že obraz na plátne pravdepodobne vznikol podľa skutočného ľudského tela. Toto je niečo veľmi nezvyčajné, pretože bežná fotografia vykazuje iné výstupy zo zariadenia VP-8 ako fotografia tváre zobrazenej na Turínskom plátne. Vďaka tomu, že obraz na plátne má prvky 3D, vedci boli schopní zobraziť celú podobizeň muža na plátne v 3D formáte. Muž bol vysoký približne 180 cm a vážiaci asi 79 kg. Vedúci výskumu vlastností plátna Ray Rogers (svetovo uznávaný chemik) prišiel na to, že na plátne sa nenachádzajú stopy po farbe. Ďalším jeho zistením bolo fakt, že pri požiari v 16. storočí poliali plátno vodou, čoho dôsledkom boli na niektorých miestach škvrny. Čo je však ešte zvláštnejšie, tak voda na plátne nespôsobila žiadny posun obrazu na plátne. Táto skutočnosť podľa neho vylučuje takmer všetko, čím by sa obraz dal namaľovať. V miestach plátna, ktoré zobrazujú krv, našli vedci pozostatky skutočnej krvi skupiny AB. Pod ultrafialovým svetlom si vedci všimli stopy krvného séra, ktoré bez ultrafialového svetla nie je možné vidieť. Ďalším zásadným zistením bolo, že obrys tela na plátne vznikol presvietením, pretože namiesto stôp po nejakom umelom farbive bolo zistené, že niektoré časti obrazu sú pravdepodobne skôr vyblednuté ako zafarbené. Mohol by niekto v stredoveku urobiť takýto falzifikát?
Výskum pod vedením Rogersa teda priniesol viac otázok ako samotných odpovedí. S ďalšími dôležitými zisteniami prišiel súdny lekár Dr. Frederick Zugibe z New Yorku. Už desaťročia sa zaoberá Turínskym plátnom a spôsobom úmrtia človeka zobrazeného na plátne. Došiel k záveru, že muž na plátne jednoznačne zomrel ukrižovaním. Pápež Ján Pavol II. dovolil vedcom ďalší pokrok v oblasti výskumu – dovolil vedcom odobrať časť plátna a podrobiť skúške uhlíkovou metódou, čo znamenalo nenávratné spálenie odobratej časti plátna. Kúsok odrezaného plátna sa rozdelil na štyri časti. Jedna putovala na univerzitu v Oxforde, druhá do Technologického inštitútu v Zürichu a zvyšné dve na univerzitu v Arizone. Výsledkom skúmania časti plátna bol objav, ktorý vyvolal prekvapujúce zistenie. Všetky tri laboratória zistili približný vek plátna. Interval rokov, do ktorého datovali pôvod plátna, sa pohyboval v rozmedzí rokov 1260 – 1390.
Uhlíková skúška síce tvrdila, že nejde o pohrebný rubáš starý 2000 rokov, ale falzifikát zo 14. storočia. Ale ako si potom máme vysvetliť vedecké testy, ktoré potvrdili, že obraz nebol namaľovaný a výsledky testov, ktoré potvrdili pozostatky krvi? Ako mohli stredovekí falzifikátori vytvoriť takýto podvrh, ktorý nikto zreteľne nevidel až kým nebol odfotený?
Uhlíková metóda nemusí byť síce vždy presná, ale pre optimistov, ktorí verili, že by Turínske plátno mohlo byť dvetisíc rokov staré, to bol argument ťažkého kalibru. Princíp metódy spočíva v tom, že každý izotop uhlíka C12 a C14 má svoj polčas rozpadu, ktorý je ale nutné poznať. Zároveň sa predpokladá, že pomer týchto izotopov je konštantný až do smrti organizmu (metóda sa používa len na organické zvyšky), kedy sa začne pomaly tento pomer meniť v dôsledku rozpadu izotopu C14. Lenže neskôr sa prišlo na to, že časť odobratá na výskum nebola vhodne vybratá. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o časť doplnenú neskôr z neznámeho dôvodu, keďže táto časť je utkaná iným spôsobom ako zvyšná centrálna časť plátna, ktorá je takmer určite pôvodná. Hoci sa vedcom táto teória najprv zdala nezmyselná (prišiel s ňou jeden americký manželský pár, z ktorých nikto nebol profesionálny vedec), po preskúmaní ich teórie prišli na to, že táto teória je veľmi reálna. Preto je potrebné, vybrať iný kus plátna na preskúmanie. Ray Rogers teda došiel k záveru, v ktorom nespochybňoval uhlíkovú metódu ale výber časti plátna na skúmanie. Preto spomenutý interval 1260 – 1390 neurčuje pravý vek Turínskeho plátna. Tento záver sa nepriamo potvrdil v roku 2008, kedy sa prišlo na to, že časť skúmanej vzorky bola v priebehu histórie Turínskeho plátna doplnená o bavlnené vlákna, takže v žiadnom prípade sa nejedná o pôvodnú časť plátna. Ďalším problémom pri budúcom skúmaní plátna sú aj opatrenia, ktoré mali podporiť dlhšie zachovanie plátna. Schránka, v ktorej bolo plátno uložené, bola chemicky ošetrená tymolom, čo určite ovplyvní určenie veku plátna. Nič to však nemení na tom, že výskum stále pokračuje a nik netuší, s akou prevratnou správou môžu vedci prísť najnovšie. Momentálne stále nevieme pravosť plátna ani potvrdiť a ani vyvrátiť. Jedno je však isté. Ak by záver výskumu dopadol akokoľvek, tak dôjde k objavu, ktorý bude doslova prevratný. Nemusím vysvetľovať, k čomu by viedli ďalšie úvahy ak by sa pravosť plátna potvrdilo a naozaj by bolo dvetisíc rokov staré a nehovoriac ešte ak by sa aj dokázalo, že naozaj patrilo Ježišovi Nazaretskému. Ak by sa však ukázalo, že plátno je len falzifikát zo stredoveku, tak by sa prišlo na niečo, čo nemá obdobu. Falzifikátori by totižto svojim dielom nepredbehli len svoju dobu, ale aj našu dobu, pretože by v takomto prípade vytvorili niečo, čo ani dnešné technológie nedokážu vytvoriť.
Ako vidíme, tak veda nie je len o suchých poučkách a definíciách, ktoré sa musíme v škole naučiť. Je to predovšetkým skúmanie a pátranie po pravdivých faktoch a hľadanie odpovedí na veľmi ťažké a komplikované otázky. V súčasnosti je však niekedy náročné odlíšiť vedu od rôznych konšpiračných teórii. O Turínskom plátne sa tiež traduje ďalšia legenda, ktorej pravdivosť nevieme overiť. Nemeckí nacisti boli údajne veľmi náchylní k okultizmu a sám Adolf Hitler veľmi túžil získať Turínske plátno. Prikázal špeciálnym jednotkám aby ho našli, ale skupina mníchov ho veľmi rafinovane ukryla. Každopádne sa veľmi teším, kam sa výskum pohne ďalej. A možno raz o tom napíšem ďalší článok.

Rozhovor s legendou

Prichádza na rad určite jedna z najobľúbenejších častí nášho magazínu a to je rozhovor s legendou. Dnes sme si pozvali do redakcie naozaj výnimočnú ledendu. Mali sme tu už rôzne legendy a rôzne legendy ešte čakajú v hre kým sa k nim redakcia MEGA-novín dostane, ale táto legenda má za sebou take úspechy, ktoré sú naozaj veľmi jedinečné. Medzi ne patrí napríklad zisk individuálnej trofeje najlepšieho hráča na každom poste v poli (teda okrem brankára), individiuálne a tímové trofeje v dvoh verziách a prvé víťazstvo v tipovačke o víťazoch našej hry v SK verzii. Možno už tušíte, že týmto hráčom nemôže byť nikto iný ako dlhoročný hráč RKK. Je mi teda cťou privítať takúto výnimočnú legendu v našej redakcii:

1. Vitaj v našej redakcii. Ako by si sa nám na úvod predstavil?

Ahoj ahojte ?#61514; Moje meno je Miroslav Sedlák, som v preddôchodcovskom veku (mám 25 :D ) študujem archeológiu a zároveň som poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka. Kto neverí nech klikne na link http://www.dubravka.sk/sk/Samosprava/Voleni-zastupcovia/Miestne-zastupitelstvo/Poslanci.html a zroluje nižšie :P . Titul mám zatial Bc a pokial mi kvôli tomuto rozhovoru neutečie termín na odovzdanie diplomovky ktorú dokončujem tak koncom augusta by som už mohol byť Mgr :D Témou mojej diplomovej práce je Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku, a názov aj tému som si vymyslel sám :D K svojmu menu musím ešte dodať 666 prikázanie: Neber moje meno nadarmo! :D takže žiadne urážky ty sedlák! :D Tak som Sedlák no a čoo no a čoo no a čoooo! :D Hoci som z BA tak nenávidim Slovan a fandím už od mala Dukle Trenčín v hokeji a skrz to som začal fandiť aj AS Trenčínu ?#61514; predtým som dlho fandil Artmedii Petržalka a paradoxne na zápase Petržalka – Trenčín som si vymenil kontakt s jedným trenčanom, ktorý si chcel vymeniť šál a ja som mu chcel vymeniť ale mal som pri sebe svoj 1. šál, ktorý mal pre mňa veľkú osobnú hodnotu (veď 1. je vždy len jedno) takže som mu chcel dať iný vymenili sme si kontakty písali si a skrz neho som sa dostal do Trenčína a našiel si tam kopu kamarátov ?#61514; a začal aj chodiť do kotla oboch tímov, raz sa mi podarilo rozkričávať Duklácky kotol a to som zrejme bol prvý aj posledný Bratislavčan čo to mohol uskutočniť :D Okrem toho fandím Manchestru United a nenávidím Barcelonu :D a v NHL mam najradšej LA Kings ?#61514; Môj obľúbený futbalista je Chicharito a som smutný, že odišiel z ManU ale nečudujem sa mu. Oblubeny byvali hrac Ryan Giggs oblubeny byvali brankari van der Saar, Barthez, Recber Rüstü a rad spominam na Jerziho Dudeka a jeho tanecky vo finale proti AC Milano. Rád sledujem aj plochú dráhu, čo vela ľudí nevie čo je ale ja to mám rád, vždy fandím poliakom. Mimochodom včera (25.6) bol závod v Prahe! ?#61514; Okrem toho počúvam metal (Helloween, Sabaton, atď, čiže heavy a power metal) a punk, všeobecne mám rád gitarovú hudbu a nenávidim hip – hop a hlavne Rytmusa. Vzhľadom k tomu, že môj život je spätý so športom ako aktívny fanúšik a závislák na hudbe som ako poslanec v komisii športu a komisii kultúry. Milujem históriu, a preto ma aj bavilo študovať svoj odbor ak by ma to nebavilo nikdy nezvládnem školu dokončiť. Mám rád knihy a zbieram aj bankovky a mince. Najvzácnejšie bankovky mám z obdobia francúzskej revolúcie (1792+) a z Terezínskeho geta, evidentný obehový stav dáva mysli rôzne príbehy. Možnože nejaký žid si s ňou kúpil posledné jedlo predtým neý ho deportovali.
Moja prezývka vznika dávno ked ešte býval MSN messenger kedysi som sledoval aj F1. A vždy som mal obľúbeného jazdca stajne Mercedes – Macleren a vtedy to zrovna bol Kimmi RaiKKonen a ja som si toto meno dal do toho messengera a stale mi volali ludia lebo si mysleli ze som on :D a tak som si to skratil na RKK.
Fakty na záver: Moja oblubena slovenska herečka Táňa Pauhofová, mám rád aj Kristínu (aj ako speváčku aj ako herečku a je to najkrajšia slovenská speváčka) :D a som maniak do Hunger Games :) Mám rad simpsonovcov, dinosaury, venujem sa bylinkám a ľudia ma začínaju volať šaman :D, moje obľúbené historické obdobie je doba rímska, obľúbené historické postavy Napoleon a Matúš Čák Trenčiansky. Som rád, že som slovák, nemám rád EÚ. Moje oblubene jedlo je pizza (hawaj – jediné miesto kde zjem ananás! :D ), špagety, černohorský rezeň s hranolkami, vyprážaný syr a najmä jedlá z ázijského bistra ?#61514; cez leto vždy chodím na Topfest a na Masters of Rock a učarovalo mi Chorvátske mesto Pula. Rád pijem burbon a pivo s medovinou (najlepšia krčma Stredoveká tavern v Nitre) Miesto kam by som sa rád pozrel Old Trafford, Kuba, Moskva a Mont st. Michel. Moje oblubene cisla 4, 7, 16, 13 pretoze s tym cislom som uspesne kandidoval a 38 koli Palinovi Demitrovi ?#61514; milujem spln a ak by som mal byt naprirodzena postava tak urcite vlkodlak! ?#61514; oblubeny herec Bud Spencer moj zivotny sen zistit co sa stalo s 9. legiou, oblubena farba čierna (ano som jeden z tych blaznov co stale nosia cierne tricka :D), ale aj zelena a cervena. nenávidím klamsto!
Aha a skoro by som zabudol od kedy nemám telesnú výchovu hrávam len tenis a pinpong
Ak by bola nejaká holka čo to má vo všetkých bodoch rovnako tak si ju rovno vezmem :D btw mam slabosť na redheadky :D
Myslím, že by som toho mohol napísať ešte viac ale už toto je dosť dlhé a šialené :D
takže ak niekto niečo chce kludne nech napíše rád s nim pokecám! ;)
PS: Som abstinent aj keď nemusím! :D (Para moja oblubena Slovenska skupina) a verte či nie pisal som to triezvy :D akurát som mal za sebou 9 hodín písania diplomovky a tak to aj vyzerá :D

2. Ty si legenda nielen v SK verzii, v ktorej si vyhral niekoľko titulov a individuálnych ocenení ako najlepší obranca ale svoju výraznú stopu si zanechal aj v ENG verzii, kde si okrem niekoľkých titulov v drese Manchestru United triumfoval v individuálnych oceneniach, a to konkrétne vo všetkých kategóriach okrem brankárskeho postu, čiže si bol najlepší obranca, záložník a aj útočník. Okrem toho si vyhral aj Ligu Majstrov ako hráč. Ako hráč si teda dosiahol asi všetko čo sa dosiahnuť dalo. Neláka ťa nová výzva pokúsiť sa o rovnaké úspechy aj v CZ verzii, keď v SK a ENG verzii si už všetko dosiahol?

Priznam sa ze ani nie, o uspechy mi uz davno nejde clovek chce len niekde v klude dohrat svoju karieru ?#61514; Istu dobu som uvazoval ze odidem z ManU ale mam tam pomerne vysoke postavenie vdaka vztahom s majitelom a celkom nerad by som sa vzdal tohto nadstandardneho pristupu takze dokial nebudem mat viac casu a chut sa hre poriadne venovat neplanujem zmenu a ak planujem skorej by som sa vratil na Slovensko tam som predca doma ?#61514;
3. Keďže si legenda SK a ENG verzie zároveň, v čom vidíš rozdiely v týchto dvoch verzií?

V slovenskej verzii ked som tam hraval fungovalo omnoho viac klubov, do anglickej som prestupil pretoze United su moj oblubeny klub aj naozaj a zo zaciatku sme vlasne ani nemali supera a stale sme vsetko vyhravali teraz uz je to tam lepsie a nemame stale isty titul takze uz aj ta anglicka liga ma viac hracov co je dobre ale teda v skratke by som povedal ze zrejme slovensku verziu hra viac hracov a je tam viac klubov

4. O tvojich hráčskych úspechoch sme sa už bavili. Pokúšal si sa v tejto hre preraziť aj ako manažér?

Mal som klub SKP Dubravka, kedze zijem v Dubravke, mali sme par uspechov a svojej dobe mi to aj celkom slusne vynasalo, nikdy sme vsak nemali nejaky extra kvalitny tim a boli sme vlasne taka parta blaznov ktory to tam tahali a urobili nejake uspechy ?#61514; Mal som potom aj klub AS Trencin ale ten veru neviem ako to s nim bolo, myslim ze sme sa aj dostali do 2. najvyssej ligy ci aj vysse uz neviem a potom ked som chcel odist do anglickej verzie stale som ASko vlastnil a niekto ho odomna odkupil aby som mohol odist ?#61514;

5. Málokto si na to možno spomenie, ale tebe patrí v SK verzii jedno zaujímavé prvenstvo. Si prvý hráč, ktorý vyhral tipovačku v našej SK verzii, kde si správne tipol víťaza ligy aj Pohára. Vyhral si vtedy veľké množstvo peňazí. Zároveň si aj teraz veľmi dobre vedieš v tipovačke týkajúcej sa EURA 2016, kde dokonca s pohodlným náskokom vedieš celkový rebríček. Máš nejaký recept na správne tipy?

Veru máš pravdu ze si malo kto spomenie :D ani ja som si nespomenul :D a to neni jedina vec na ktoru som si nespomenul (napr si vobec nepametam ze by som niekedy hral v zalohe) :D tu sumu si skorej spomenes ty nez ja :D a no tipoval som aj hokejove MS a tam mi to vobec neslo. Tuto som zacal tipovat proste podla najlepsieho vedomia a svedomia a v ten den kedy sme rusov porazili 2:1 som uhadol vsetky 3 zapasy presny vysledok vtedy som mal 7 presnych yvsledkov z 15 zapasov! Ak by som zacal tipovat od zaciatku MS, 1 zapas za euro tak by som bol v pluse 100 eur ale tipovat realne som zacal az od vtedy a kvoli omylu kedy som podal Slovensko – Anglicko 1:1 som sa do plusu este nedostal. Kedysi som tipoval ale aj ked som odoberal tipy zrovna som vychytal zle obdobie aj ked mi kamarat radil jemu sa darilo a ked o tipe povedal mne zapas nevysiel takze som vlasne na tom nikdy nezarabal skorej naopak takze som si zrusil tipovaci ucet a peniaze ktore som tam minal som zacal racej investovat do knih ci zbierky bankoviek, alebo si kupim nieco na aliexprese, sice vyhrat nemozem nic ale nemam ziadny stress a za peniaze aj nieco na isto mat budem. Verim ze sa dostanem este do plusu na tipovacom ucte ale mozno som ani nemal zacat lebo clovek potom miesto oblbenym timom fandi napitovanemu vysledku a miesto radosti je v strese takze tak ale uz to nezmenim ved by som si to zas vycital ze som nesiel to skusit ked sa mi tak darilo tie presne vysledky. A tuto v tipovacke verim ze ak nie 1. miesto ze aspon nejaka cena bude dostal by som sa do plusu apson skrz toto ?#61514; a okrem toho vdaka presnemu tipu 2:1 v zapase s Ruskom som vyhral Slovensky futbalovy dres tak aspon volačo ?#61514; Dal som si tam dorobiť meno Mireček a číslo 38 kvôli Palinovi Demitrovi.

6. Ktorý zo svojich úspechov si najviac ceníš a ktorý by si chcel ešte dosiahnuť?

Nejak extra toto neriešim ale ak by som mal povedat tak vzdy som si viac vazil individualne ocenenie pripadne ocenenie ako majitel. Ako hrac nieje tazke vyhrat hlavne ked ste v dobrom klube a ja som mal na take stastie ?#61514; Celkom rad spominam ked som ako obranca vyhraval tabulku strelcov ze som niekedy daval viac golov ako utocnik. A neviem co buducnost prinese mozno skusim ist do branky alebo si zase nejaky klub zalozim ?#61514;

7. Si dlhodobý hráč v tejto hre. Ako vnímaš vývoj tejto hry a ako ju hodnotíš?

Uf toto je najtazsia otazka rozhovoru. Hra sa vyvyja to je jasne aj by som povedal ze je to dobrym smerom aj ked obcas skoci do slepej uličky. Ocenujem tu tipovacku aspon som mal pre kamaratov dokaz ze som ozaj tie presne vysledky uhadol. Ocenil by som aj navrat antidopongovej kontroly alebo nieco na ten styl. Napr by majitel mohol podplatit rozhodcu alebo nieco take realne :D a boli by kontroly, vždy som chcel byt kontrolor a nepodarilo sa mi to, to podla mna bola dobra vec a mrzi ma ze sa zrusila + aby sa dalo menit rozostavenie :) niekomu by sa mohlo viac pacit hrat klasicky napr 4 4 2

8. Čo by si na záver rozhovoru odkázal čitateľom MEGA-novín?

Kedze secky blaznive odkazy som napisal pri prvej otazke tak tu by som bol troche vaznejsi. Ludia tešte sa z malickosti, robte si jeden druhemu navzajom radosť pretože ako nebohý Palino Demitra povedal: Život je príliš krátky aby sme si v ňom jeden druhému nerobili radosť. Snažte sa vždy vo všetkom negatívnom videť niečo pozitívne. Pouzivajte hlavu, robte to co vas robi stastnymi a chodte si za svojimi snami ja som si uz na zakladnej skole vysnival archeologiu a studujem ju ?#61514; Vykopal som kopu zaujímavých vecí, ten pocit z objavovania je neopisatelny kopete a viete ze nieco tam je ale netusite co. Pochvalim sa robil som aj zastupcu veduceho archeolgickeho vyskumu na hrade Beckov a ten hrad sa mi nezapisatene zapisal do duše. Takisto som bol ucasnikom historicky 1. systematického výskumu 2. svetovej vojny na slovensku! ked sme v protitankovej priekope hladali v pezinku tank (výskumy sa delia na záchranné kedy sa ide nieco stavat a pred vystavbou sa robi vyskum vtedy to plati vlastnik pozemku resp investor a systematicky vyskum je ked vyskum je plateny niekym napr instituciou, cize priestor nieje ohrozeny stavbou nezachranuje sa nic a moze sa pomaly systematicky skumat)
a ak by som mohol a mega koli mne neskrachuje tak by som pridal 2 svoje oblubene citaty (okrem toho palinovho) Šíp môže byť vystrelený len ťahom dozadu. Takže keď ťa život ťahá s ťažkostiami späť, znamená to, že sa ťa chystá vypustiť do niečoho skvelého. Tak sa sústreď, a pokračuj v mierení.

Hovorí sa, že šport nemôžeš pochopiť, ak ho nemáš v srdci. Nemusíš ho hrať, na to aby si ho miloval. Stačí, ak v tebe vyvolá emócie, pri ktorých pochopíš, že práve toto je šport, ktorý ťa vie rozrušiť, rozosmiať, rozplakať. Že práve toto je šport, pri ktorom zabudneš na všetko ostatné.Pri ktorom pre teba neexistuje nič iné len ľad, puk, hokejky a hráči. Veľká, silná, hokejová rodina, ktorá sa skladá z dvoch častí. TY a oni. Že práve toto je šport, kde pri výhre skáčeš, kričíš a eufória v tebe vyvolá chuť niekoho objať. Že toto je šport, kde do poslednej sekundy veríš.
Potrebuješ k tomu len jednu vec a tou je hokejové srdce
a pre doplnenie clovek co nema sport v srdci nikdy nepochopi co je to plakat od stastia pri vyhre ci titule, plakat od smutku pri neuspechu spontanne sa obimat na tribune s neznamimi ludmi pri uspechoch ci goloch, to ja milujem a malo kto am chape preco som smutny ked prehrame atd pretoze pre mna je sport nieco viac.
Ďakujem za prečítanie a za trpezlivosť ak sa mi niekto ozve budem rád a podiskutujem na akukolvek temu
A nech je šťastie vždy na vašej strane a nech vás sila sprevádza! ?#61514;

Ďakujem hráčovi RKK za takýto rozhovor, aký sa na skutočnú legend patrí. V mene našaj redakcie mu chceme zaželať veľa ďalších úspechov v hre a najmä v reálnom živote, nech ho radosť a pohoda, ktorou sa prezentoval v tomto rozhovore, nikdy neopúšťa.

Zástupca admina informuje

Keďže sa už onedlho končí funkčné obdobie doterajšej šestice zástupcov admina, tak som si v tejto rubrike pripravil prehľad pomaly už dosluhujúcich zástupcov. Hodnotiť a ani analyzovať ich nebudem však ja, nakoľko som jedným z nich a teda určite mi neprináleží hodnotiť kolegov. Od toho je tu vy a admin. Táto rubrika poskytne odpovede jednotlivých adminových zástupcov na dve otázky, ktoré sú rovnaké pre každého zástupcu. Otázky zneli takto:

1. Ako hodnotíš svoje účinkovanie na pozícii zástupcu admina v uplynulom polroku?
2. Plánuješ sa uchádzať o túto pozíciu aj v najbližších voľbách?

jay.dym: 1) Špatně se hodnotí vlastní výkon aby byl názor nezaujatý :-D. Trochu mě štve, že už nemám na FM dostatek času, mam ho méně než bych chtěl. Pokud bych měl hodnotit celý tým ZA, tak po dosazení mega13 si myslím, že bylo vše bez problémů a férově řešeno.. Do té doby nám LLW trochu zavářel.. Ale jinak asi myslím, ze bylo vše bez problémů :-).
2) Vzpomínám si, že když jsem kandidoval poprvé, tak jsem nevěřil, že můžu vyhrát volby :-D. Ale nakonec jsem to štěstí měl obrovské, vyhrál jsem volby ZA v CZ už třikrát po sobě.. Za to chci všem mým voličům poděkovat. Snad jsem nikoho nezklamal.. Říkám si, že po roce a půl by si šanci zasloužili i další hráči či hráčky... Takže oficiálně kandidovat už nebudu :-). Ale pokud si mě zvolíte vy nebo Admin i pro další půl rok, bude to pro mě čest. A samozřejmě budu velice rád :-D.. Ale chápu, že každému časem odzvoní :-)..

Lala: 1. Sám se sebou jsem spokojen.Hodne tomu pomohla i klidná diskuse,kde nebylo potřeba řešit žádné velké výměny názorů. Snažil jsem se pomocí nováčkům,kterych si myslím,ze začíná přibývat.
2. Kandidovat budu určitě.


freon100: 1. Hodnotit by ma mali ludia. Ja mozem len zhodnotit toho pol roka vo funkcii. Zaciatok bol pomerne turbulentny, looki vela ludi sklamal. Bolo potrebne tuto kauzu vyriesit. Dnes uz sme mudrejsi a vieme, ze sme s nim nemali mat tolko trpezlivosti a zakrocit skor a raznejsie, ale po vojne je generalom kazdy. Potom uz bol relativny klud. Obcas bolo treba premazat nejaku tu diskusiu, udelit par bobrikov. Som rad, ze sa nam podarilo zaviest pravidla pre diskusiu s chybami, kde to bolo zbytocne neprehladne. Teraz vidiet chybu, riesenie a zbytocna diskusia k tomu je premazavana. Som rad, ze som mohol spoznat kolegov zastupcov, niektore debaty boli plodne, ine menej, niekedy sme sa zhodli a niekedy nie. Bolo zaujimave vidiet, ako prebieha rozhodovanie o trestoch, ci ako riesit niektore spory.
2. Rad by som vo svojej fukncii pokracoval, ale rozhodnut musia uzivatelia. Obaja zastupcovia nasej verzie boli z jedneho timu. Myslim, ze sme sa snazili byt objektivni ku vsetkym a nenadrziavali sme nasim spoluhracom. Vysvedcenie nam vystavia ludia v dalsich volbach.

mega13: 1. V mojom prípade nešlo o polrok ale približne len o štyri mesiace, preto aj moja pozícia bola taká, že som nastupoval do rozbehnutého vlaku a musím povedať, že do veľmi dobre rozbehnutého vlaku. Hoci mám dvojročné skúsenosti s modrým odznakom, vtedy som ho však nosil sám (ešte keď boli verzie oddelené), takže toto bola pre mňa nová skúsenosť a musím povedať, že spolupráca vo vnútri tímu zástupcov admina bola veľmi korektná, čo sa myslím prejavovalo aj navonok tým, že sme si s každou vážnejšou vecou dobre poradili, na druhej strane tieto posledné štyri mesiace boli dosť kľudné a takmer nič mimoriadne sme riešiť nemuseli.
2. Neplánujem sa uchádzať, nakoľko času mám málo a hoci som sa počas môjho úradovania v tabuľke aktivity vyšplhal z cca 90. pozície na súčasnú 35. pozíciu (pred voľbami sa ma jeden hráč v diskusii pýtal, či viem zaručiť, že sa dostanem do TOP 50 podľa aktivity, tak nech sa páči), tak často krát to bolo na úkor iných záležitostí a neviem zaručiť, že by som mohol takto dlhodobo fungovať. Navyše aj v tejto hre mám pred sebou nové výzvy, ktorým sa chcem naplno venovať.

SAF: 1. Nerad hodnotím takto svou práci, to nejlépe udělají ostatní. Pokud bych ale musel odpovědět, tak si myslím že tohle bylo jedno z nejlepších období, ovšem za to může celá parta zástupců. 2. Jako vždy, plánuji se o pozici opět ucházet. Pokud si hráči myslí, že bych měl být nahrazen, aspoň dostanou šanci mi to sdělit skrz volby.

LÁŇA: 1. Tento půl rok byl pro mě strašně hektický a neměla jsem tolik času na hru kolik jsem chtěla, takže jsem nebyla vůbec vidět, což mě mrzí a také to nejednou bylo hlavním tématem diskuzi a hádek :-(
2. A nemám v plánu se na zástupce nějak hnát znovu, ale pokud mě někdo nominuje proč ne :-) mohla bych aspoň napravit co jsem zameškala.

Vtipy

Verím, že aj v tomto vydaní vás zabaví séria piatich vtipov a na konci jedno video:

Vtip č.1
Šéf přijme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží práci:
\"Umyjte podlahu ve výtahu!\" -
\"V tomhle patře, nebo ve všech?\"

Vtip č.2
Bozkávajú sa dvaja mladí na lavičke v parku:
Ona: Ty máš žuvačku?
On: Nie, nádchu.

Vtip č.3
Cestujú spolu v aute automechanik, chirurg a programátor. Auto sa zrazu pokazí, každý z nich navrhuje riešenie. Automechanik hovorí:
- Vystúpime a pozrieme sa na motor, čo sa s tým dá spraviť.
Chirurg hovorí:
- Vystúpime, vytiahneme motor, všetko rozoberieme a uvidíme.
Programátor vraví:
- Skúsme vystúpiť a nastúpiť ...

Vtip č.4
V jednej firme usporiadali softbalový zápas medzi dvoma oddeleniami - marketingom a informatikou. Počítačoví experti chlapíkov z marketingu jasne nabili. Nasledujúca informácia, pripichnutá na podnikovej nástenke, jasne ukazuje, ako si na seba marketingové oddelenie zarába:
- Oddelenie marketingu s potešením oznamuje, že tohtoročnú softbalovú sezónu zakončilo na peknom druhom mieste, keď prehralo len jedno jediné stretnutie. Oddeleniu informatiky naproti tomu sezóna príliš nevyšla, keď dokázali zvíťaziť iba v jedinom zápase.

Vtip č.5
Žena sa pýta muža:
- Drahý, aké ženy sa ti páčia viac, pekné, alebo múdre?
- Ani jedny, ani druhé. Veď vieš, že ľúbim teba..

Možno ste sa aj vy takto smiali na týchto vtipoch:


Osobnosť mesiaca

Ani v tomto čísle nevynecháme očakávané ocenenie pre hráčov, ktorí sa snažia našu hru urobiť ešte lepšou. Minule sme boli svedkami toho, že čo môže byť pre niekoho úplná samozrejmosť, môže byť pre väčšinu ostatných vzor. Ešte predtým než vyhlásime nového držiteľa tohto ocenenia, pripomeňme si vlaňajších víťazov:

• 09 Looki Lewi Weszely 09 – rekord v počte minút strávených neprerušene na chate
• Mirek Vrba – manažér druholigového tímu, ktorý senzačne a suverénne vyhral Ligu Majstrov
• prima.kluk – vylepšenie zmlúv po grafickej a technickej stránke
• prima.kluk – sponzorské darčeky od Fortuny
• Lukinho de Valczinho – FAIR-PLAY pri neúmyselnom predaji mulťáka do iného tímu

Sériu dvoch výhier za sebou ťahal prima.kluk, ale práve posledný ocenený hráč Lukinho de Valczinho mu prerušil čistý hattrick. Admin si však na tretie ocenenie ešte musí počkať, lebo ani teraz ho nezíska. Som rád, že aj po tomto vydaní magazínu stúpne počet nositeľov titulu Osobnosť mesiaca. Novým oceneným hráčom sa stáva hráč misank.
V súvislosti s prebiehajúcim európskym futbalovým šampionátom EURO 2016 boli spustené rôzne tipovačky a iné podobné hry na internete. Jednu z nich organizuje webový portál isport.blesk.cz. Ide o súťaž, o ktorej sa viac môžete dozvedieť v diskusii v téme SOUTĚŽ TÝM SNŮ (EURO 2016). Práve misank prišiel s nápadom, že by do tejto súťaže sa mohli zapojiť aj hráči našej hry. Treba povedať, že s organizáciou mu výrazne pomohol zástupca admina Lala. Spoločnými silami dosiahli to, že sa do súťaže zapojilo aj viacero hráčov z našej hry. V minilige, ktorá je vytvorená pre hráčov našej hry, je registrovaných okolo 150 hráčov. Nie je však známe, koľkí z nich začali hrať aj našu hru. Dlho som preto rozmýšľal, že kto z nich by si toto ocenenie zaslúžil viac. Napokon som sa rozhodol pre hráča misank, v hlave ktorého vznikol celý tento nápad a aj z dôvodu, ktorý Lala opísal: „Tak kdyby nebylo misanka tak by nebylo nic.“ Ako vznikol tento nápad? „Hrál jsem to už několikrát a naposledy jsem to zkusil při MS v hokeji 2016 a když se vyhlásila soutěž i na EURO 2016, tak mě napadlo, že by se mohli přihlásit i hráči FMka. Super na tom je, že si tam můžeme založit miniligu jen pro hráče FMka a autoři celé hry to za nás spočítaji a vyhodnotí, takže se nikdo o nic nemusí starat. Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že to nemůžou hrát kamarádi ze Slovenska, ale kdyby byl o tenhle typ soutěže zájem, tak není problém, aby v budoucnu tuhle zajímavou hru hráli s námi (jen bez věcných cen od autorů soutěže, ale třeba o KF),“ opísal vznik myšlienky hráč misank. Téma, ktorú založil Lala k tejto súťaži je mimoriadne aktívna a je vidno, že súťaž sa ujala a viacerí hráči našej hry si prišli na svoje. Preto som nemal nad čím dlho rozmýšľať a bolo mi jasné, že práve spojenie tejto súťaže s našou hrou prinieslo v najväčšej miere čerstvý vzduch do diskusie a zároveň ešte aj viac vygradovalo EURO-ošiaľ, ktorý si všetci užívame. Ocenenie potešilo aj samotného autora nápadu: „Je to krásné ocenění a určitě si tohoho moc vážím. Doufám, že tato soutěž k nám přilákala i nějaké nové hráče a možná i budoucí legendy téhle hry. Tohle ocenění nepatří jen mě, ale také hráči Lala, kterému patří velký dík za zorganizování a propagaci. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a doufám, že se nás příště přihlásí ještě víc.“
Veľmi sa teším tomu, že toto ocenenie som mohol udeliť v súvislosti s ME vo futbale. Dúfajme, že si tento turnaj všetci užijeme a rovnako tak dúfam, že v najbližšom období opäť niekto z vás predvedie moment, za ktorý ho následne ocením touto cenou.

Slávne citáty a výroky

Z dôvodu príliš veľkého rozsahu špeciálneho vydania sa táto rubrika tam nedostala, ale v tomto klasickom už má svoje miesto. Znovu sa pozrieme na tri zaujímavé citáty a výroky:

Jedna lastovička leto nerobí – autor Aristoteles (384 – 322 pred Kr.)
Týmto výrokom sa Aristoteles odkazuje na Ezopovu bájku, v ktorej istý muž čaká na začiatok teplejšieho ročného obdobia. Keď uvidí prvú lastovičku, tak odkladá svoj kabát. Lenže potom prídu opäť chladné dni a svoje konanie následne ľutuje. Hoci sa tento citát pripisuje Aristotelovi, tak ide o nesprávny tvar výroku, pretože podľa správnosti by nemalo ísť o leto ale o jar. Pôvodné znenie Aristotelovho citátu z jeho diela Etika Nikomachova: „Lebo jedna lastovička ešte nerobí jar a ani nijaký deň; práve tak neurobí ani nijaký deň alebo nejaký krátky čas nikoho blaženým alebo šťastným.“

Len raz čapil, sedem ich zabil – autori Jacub (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmovci.
Toto je výrok z jednej z mojich obľúbených rozprávok z detských čias. Rozprávka je o jednom statočnom a prefíkanom krajčírovi, ktorý jedného dňa zabije sedem múch jednou ranou. Správa „len raz čapil, sedem ich zabil“ sa rozšíri ďaleko a získava si veľký rešpekt vo svojom okolí, pretože nikto netušil, že sa jedná len o muchy. Svojou prefíkanosťou to tento krajčír dotiahne až na kráľovský trón.

Nech ma nenávidia, len nech sa ma boja – autor Lucius Accius (približne 170 – 90 pred Kr.)
S určitosťou môžeme tento výrok označiť za veľmi známy a v histórii mnohokrát aplikovaný v praxi. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa riadila týmto heslom bol rímsky cisár Caligula alebo v moderných dejinách aj pruský (neskôr nemecký) kancelár Otto von Bismarck voči Francúzsku. Pôvodne sa tento výrok však vyskytol v Acciusovej dráme s názvom Atreus. Túto informáciu sa dozvedáme od známeho rímskeho filozofa Cicera, ktorý sa osobne s Acciusom poznal.

Anketa

Keďže momentálne každý fanúšik žije majstrovstvami Európy vo futbale, tak ma dnes zaujímalo, koho favorizujete na zisk titulu majstra Európy. Uzávierka odpovedí na otázku bola ešte pred zápasom Chorvátska proti Portugalska, z čoho vidieť, že mnohých vypadnutie Chorvátska veľmi prekvapilo. Otázka teda znela:

Ktorý štát vyhrá podľa teba futbalový turnaj EURO 2016?

Vaše odpovede:

RobCZ: Belgie ?#61514;
misank: Chorvatsko
Kelechi Iheanacho: To se hrozně těžko odhaduje, letos je tam spousta týmů, které mohou překvapit. Zkusíme to postupně... Poláci přes Švýcary nejspíš postoupí, Portugalsko zatím nepředvedlo nic oslnivého, zatímco Chorvati hrajou slušně, tipuju Chorvatsko. Wales porazí Severní Irsko, Maďaři díky své bojovnosti porazí jalovou Belgii. V druhé polovině pavouka Němci rozdrtí Slovensko, Itálie se štěstím porazí Španělsko, Francie vyřadí Iry, ale ti budou bojovat jako nikdy předtím, takže nervózní domácí dotlačí až k penaltám. Anglie opět ukáže, že nemá dost silný tým na nějaký větší úspěch a vypadne s Islandem. To nám dává čtvrtfinálové dvojice POL-CRO, WAL-HUN, GER-ITA a FRA-ISL. Poláci budou tvrdý soupeř, ale Chorvati si s nimi poradí. Maďarům už se nepodaří navázat na dobré výsledky a s Walesem vypadnou. Němci překvapivě nebudou stačit na slušně hrající Itálii a Francie pošle domů hrdiny z Islandu. V semifinále Chorvatsko opět bude těžit z relativně snadné levé poloviny pavouka a porazí Wales, zatímco Francouzi s Itálií předvedou předčasné finále, ze kterého vzejde vítězně domácí Francie. Ve finále vyčerpaní Francouzi nezvládnou nervy před domácím publikem a s Chorvaty prohrají o dvě branky... Tak, a teď schválně, jestli vyjde alespoň polovina. :-D
RKK: vo finale eura porazime madarsko 3:2 po penaltach :D
Smolinho: Česká republika ?#61514;) :D
Jack Koliandr: Podle mně Španělsko
Mistr6: Francie
uli: Můj tip je Německo
Meq: Nemecko
mega13: Bude to jednoznačne Slovensko!
Had: To je tezky, ale myslim, ze Španělsko
Tomáš Bílý : Španělsko ale hrozně bych si přál aby to bylo Slovensko
kalla: Česká Republika. Pelta s Vrbou říkali, že jsme hráli dobře, nebyla tam žádná chybička, takže asi my. Ale když ne náhodou my, tak věřím/fandím Chorvatsku.
TheLynx: moc to nesleduju ale třeba Německo :D
Mitius: Nemecko alebo Španielsko ?#61514;
lisigen: Podle mně Německo.
Sergio Ramos: Verim Slovensku ?#61514;
Góldal1: Wales ?#61514;
Quaint: Česko
Kate: můj tip na EURO je asi Wales, ale samozřejmě Slovensko taky :-)
Proby: Je tam víc týmu, které mají předpoklad vyhrát EURO ale myslím si, že by mohla vyhrát Francie. Ve Francii EUREM žijí. Každý zápas všichni hodně prožívají a právě proto si myslím, že díky fanouškům by to Francie mohla zvládnout. Ale překvapit by mohl i nějaký outsider, jako například Maďarsko nebo Polsko.
Wayne Rooney: Chorvatsko se momentálně ukazuje v dobrém světle, takže by to mohli být oni. :)
dan111: německo ?#61514;
deges: spanielsko
Záver

Všetkým vám ďakujem za čas strávený čítaním tohto magazínu. Verím, že to nebolo pre vás mrhanie časom, ale že ste sa príjemne zabavili, niečo nové naučili alebo dozvedeli. Už teraz sa teším na ďalšie vydanie novín, ktoré už budú mať svoje siedme pokračovanie. Dúfam, že si ho ani počas dovolenkovej sezóny nenecháte ujsť.

(27.06. v 20:12 vydal mega13)


archiv novin


diskuse je přístupná jen hráčům hry Fotbalový manažer
přihlašte se nebo zdarma registrujte

otevřít diskusi k článku