Fotbalový manažer

virtuální fotbal hraje 683 hráčů | online 9 hráčů | číst noviny »

Obchodní podmínky hry Fotbalový manažer

1. Podmínky pro registraci uživatelů


1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti *Provozovatele a uživatelů hry při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na server přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

1.2 Tyto Podmínky se uplatní při registraci Uživatele na následující servery: fotbalovymanazer.cz a futbalovymanazer.sk.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Pro plné využití služeb uvedených Serverů má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek.

2.2 Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným e-mailem a přístupovým heslem. Uživatelský vstup do hry je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

2.3 Uživatel si ve hře vytvoří přezdívku, které nemusí mít reálný základ

2.4 Uživatel může být během hraní hry vyzván k zadání telefonního čísla pro ověření unikátnosti účtu z důvodu, že hra nemůže fungovat férově vůči uživatelům v okamžiku multiúčtů.

2.5 V rámci registrace a během hraní je Uživatel povinen uvést výše uvedené údaje vyžadované Provozovatelem.

2.6 Provozovatel se zavazuje uvedené údaje nezveřejnit, nevyužívat pro marketing, ani je neposkytne třetím stranám.

3 Následky porušení povinností Uživatele

3.1 Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno či jednání vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.2 Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kteří odmítají z důvodu ověření unikátnosti účtu uvést telefonní číslo, nebo jeví známky vytváření multiúčtů ve hře.

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat ve hře hráče, který využívá více účtů najednou, nebo se kdykoli zvýhodnil pomocí jiných herních účtů než svého.

3.4 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat uživatele, který se (bez ohledu na účel) snaží vniknout do cizích herních účtů, nebo do nich vnikl.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo využít veškerých prostředků, aby zabránil uživatelům vracet se do hry například pod jinými přezdívkami v případě již dříve porušených pravidel a zablokování herního účtu ve hře.

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo využít technické prostředky (automatické heslo zaslané jako SMS), či zavolání přímo na konkrétní číslo pověřenou osobou pro ověření unikátnosti hráče. (Mobilní číslo samo o sobě bez znalosti jména, věku, adresy a dalších osobních údajů stačí k ověření unikátnosti hráče, avšak nejsou tak zpracovávána osobní data, která by vedla jakkoli k identifikaci konkrétní osoby.)

3.7 Provozovatel žádá Uživatele v případě, že patří mezi osoby náchylné k závislostem, či trpí nějakou psychickou poruchou, ať nevstupujte do hry Fotbalový manažer a neregistrujte se

4 Zpracování osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5.2 Případné spory uživateli hry a provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě hráč – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme hráčům nejdříve využít kontakt pro vyřešení nastalé situace zde.

5.3 Uživatel má právo být zapomenut, avšak pro vymáhání případných reklamací, si Provozovatel vyhrazuje právo uchovávat po dobu dvou let základní informace o přístupech do hry, tedy registrační e-mail, uvedený telefon a případně IP adresu z důvodů možných vymáhání sporů, tyto informace však nebudou nikde zveřejňovány, ani přístupné.

Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy.

* Provozovatelem je Jiří Fröhlich, IČO: 03250261, Jizerská 559, 513 01 Semily

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

Potvrzením registrace dáváte souhlas s uvedenými licenčními podmínkami.


Souhlasím s registračními pravidly hry a chci se registrovat ZDE